12/06/2020

Постављен нови веб сајт

Поштовани грађани,
Обавјештавамо Вас да је Веб сајт ДОО ,,Комунално Плужине“ почео са радом 17.03.2020. године.
Жељели смо да на овај начин повећамо транспарентност рада ДОО ,,Комунално Плужине“ и да се на нашем сајту грађани тј корисници комуналних услуга информишу о свим новостима и битним питањима из области комуналних дјелатности.
Тако се на нашем сајту корисници могу информисати о евентуалним прекидима у водоснабдијевању, као и активностима које ДОО ,,Комунално Плужине“ предузима, као што могу и пратити поступке јавних набавки које спроводи ДОО ,,Комунално Плужине“.
Такође корисници на нашем сајту могу преузети обрасце (захтјеве) за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу, за уградњу и баждарење водомјера, за промјену података у регистру корисника и сл.
Надаље, на нашем сајту грађани се могу упознати са историјатом Комуналног предузећа, механизацијом којом располаже Доо ,,Комунално Плужине“, дјелатностима које обављамо, као и са нашим бившим и садашњим руководством.
Осим тога на сајту је доступна и правна регулатива којом се уређује област комуналних дјелатости (Закон о комуналним дјелатностима, Закон о водама, Општинска одлука о комуналном реду, Општинска одлука о јавном водоснабдијевању итд.).
Поред наведеног имамо у плану и успостављање и пословање корисничког портала на коме ће сваки корисник комуналних услуга путем јединствене шифре моћи да приступи својој аналитичкој картици. Надаље, корисници ће путем портала имати могућност подношења приговора у вези са рачуном, очитавањем водомјера, квара на водомјеру и сл. Такође, корисници ће путем портала моћи да изврше провјеру стања на рачуну са могућношћу преузимања рачуна, уз још многе могућности.
Трудимо се да будемо увијек у служби грађана