Комунално Плужине

Лазара Сочице б.б. – 81435 Плужине

040–271–244

069-124-024; 068–111–233

Подаци фирме

Жиро рачун: 535-172-48 – Прва банка Црне Горе

ПИБ: 02010348

ПДВ: 42/31-00017-3

Контактирајте нас
  • 3 + 88 =