Новости

Обавјештење за грађане

  Обавјештавају се грађани да је због слабијег дотока воде са водоизворишта узрокованог сушним периодом те због ненамјенског коришћења воде угрожено редовно водоснабдијевање насеља. Услед тога принуђени смо да сваког дана у периоду од 00.00. часова до 05.00. часова вршимo обуставу водоснабдијевања, како би дошло до обезбјеђивања оптималног нивоа воде у базену, те редовног водоснабдијевања […]

ДОО ,,Комунално Плужине” добило ЛИЦЕНЦУ за јавно водоснабдијевање и ЛИЦЕНЦУ за управљање комуналним отпадним водама!

Наиме, Регулаторна агенција за енергетику Црне Горе је донијела Правила о лиценцама за обављање регулисаних комуналних дјелатности, којима су прописани бројни услови у погледу кадровске оспособљености и техничке опремљености за обављање регулисане комуналне дјелатности. Са великим задовољством истичемо да је ДОО ,,Комунално Плужине” успјело да задовољи све услове Регулаторне агенције за енергетику у погледу кадровске […]

ДОО ,,Комунално Плужине” добило сагласност од стране Регулаторне агенције за енергетику и Скупштине општине Плужине на предложене цијене комуналних услуга водоснабдијевања и одвођења комуналних отпаних вода за 2021. годину!

Наиме,чланом 49, став 1 тачка 5 Закона о комуналним дјелатностима (,,Службени лист Црне Горе”, бр. 55/16 и 66/19) прописано је да Регулаторна агенција за енергетику и регулисане комуналне дјелатности даје сагласност на предлог цијена за обављање регулисаних комуналних дјелатности. Чланом 54 став 1 Закона о комунални дјелатностима, прописано је да цијену за обављање комуналних дјелатности […]

Постављен нови веб сајт

Поштовани грађани, Обавјештавамо Вас да је Веб сајт ДОО ,,Комунално Плужине“ почео са радом 17.03.2020. године. Жељели смо да на овај начин повећамо транспарентност рада ДОО ,,Комунално Плужине“ и да се на нашем сајту грађани тј корисници комуналних услуга информишу о свим новостима и битним питањима из области комуналних дјелатности. Тако се на нашем сајту […]