Комунално Плужине д.о.о.

МАШИНЕ И АЛАТИ

Комунално Плужине д.о.о.

ВОЗИЛА

1

УЛТ БАГЕР

1 комад

2

АУТОЦИСТИЈЕРНА

1 комад

3

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО ЗА ОДВОЗ ОТПАДА

2 комада

4

ТРАКТОР СА ПРИКОЛИЦОМ

2 комада

5

КОМБИ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА

1 комад

6

ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ

1 комада

Комунално Плужине д.о.о.

У МАГАЦИНУ

1

ТРЕШАЈБНА

1 комад

2

ЕЛЕКТРИЧНИ ГEР ЗА РЕЗАЊЕ

1 комад

3

ЕЛЕКТРОДИЗАЛИЦА

1 комад

4

БУШИЛИЦА СТОНА

1 комад

5

ЕЛЕКТРИЧНО ТОЦИЛО

1 комад

6

РЕЗАЧ ВИСОКИХ ГРАНА

1 комад

7

УСФ ФРЕГЕР

машина за живе ограде – 1 комад

8

ДИЗАЛИЦА СА ЛАНЦЕМ

1 комад

9

ЕЛЕКТРИЧНА БУШИЛИЦА

1 комад

10

ЕЛЕКТРИЧНА БРУСИЛИЦА

1 комад

11

ХИЛТ БУШИЛИЦА

1 комад

12

СРС УФХ СЈЕКАЧ

1 комад

13

МОТОРНА ТЕСТЕРА ШТИЛ

3 комада

14

УГАОНА БРУСИЛИЦА

1 комад

15

КОСАЧИЦА - ЖАБА

1 комад

16

ТРИМЕР КОСАЧИЦА

2 комада

17

ШТИЛ ДУВАЧИ СМЕЋА

2 комада

18

ШТИЛ ДУВАЧ - УСИСИВАЧ

1 комад

19

АГРЕГАТ

1 комад

20

ЕЛЕКТРИЧНА САЈЛА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ

1 комад

21

ЕЛЕКТРИЧНА ПУМПА ЗА ИСПУМПАВАЊЕ ФЕКАЛИЈА

Муљна пумпа – 1 комад

22

ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ

1 комад

23

СЊЕГОЧИСТАЧ ТРОТОАРА

1 комад

24

ОСТАЛИ СИТНИ АЛАТ

Д.о.о. ,,Комунално Плужине“ је са д.о.о. ,,Водовод и Канализација“ Никшић, закључило Уговор о пружању услуга бр. 01-44, од 26.02.2020. године.
Предмет овог Уговора је пружање услуга црпљења септика специјалним возилом за црпљење и одвоз отпадних вода из септичких јама и канализационе мреже, одржавање цјевовода атмосферске и фекалне канализације специјалним возилом Kanall Jet, пружање услуга контроле исправности канализације специјалном опремом, као и пружање услуга детекције губитака на водоводној мрежи.