Новости

30/03/2021

ДОО ,,Комунално Плужине” добило ЛИЦЕНЦУ за јавно водоснабдијевање и ЛИЦЕНЦУ за управљање комуналним отпадним водама!

Наиме, Регулаторна агенција за енергетику Црне Горе је донијела Правила о лиценцама за обављање регулисаних комуналних дјелатности, којима су прописани бројни услови у погледу кадровске оспособљености и техничке опремљености за обављање регулисане комуналне дјелатности. Са великим задовољством истичемо да је ДОО ,,Комунално Плужине” успјело да задовољи све услове Регулаторне агенције за енергетику у погледу кадровске оспособљебости и техничке опремљености, те да смо једно од првих комуналних друштава у Црној Гори којем је додијељена лиценца за јавно водоснабдијевање и лиценца за управљање комуналним отпадним водама. Настављамо да радимо у интересу наших корисника