All posts by: kompluzine

About kompluzine

Обавјештење за грађане

Обавештавају се грађани да синоћним прекидом у водоснадијевању корисника на ,,старом водоводу” није обезбијеђен оптималан ниво воде у резервоару неопходан за уредно водоснадијевање насеља, па су стога могући нови прекиди у водоснадијевање свих корисника. Молимо све кориснике да обезбиједе резервне залихе воде. Интезивно радимо на проналажењу и отклањању кварова на водоводној мрежи, како би ријешили […]

Обавјештење за грађане

Важно обавјештење! Обавјештавају се грађани који се снабдијевају водом са ,,старог водовода” (зграда А1, зграда А2, зграда А3, зграда А4, зграда Општине, Дом културе, Кафе бар Калипсо, Самачки хотел, Кафе бар Ћиро, Ресторан Еко Пива, Бензинска пумпа, Кафе бар Ђоша), да ће због смањеног дотока воде у базен (хлорну станицу) , доћи до прекида у […]

Обавјештење за грађане

Обавјештавају се грађани који се снабдијевају водом са ,,старог водовода” (зграда А1, зграда А2, зграда А3, зграда А4, зграда Општине, Дом културе, Кафе бар Калипсо, Самачки хотел, Кафе бар Ћиро, Ресторан Еко Пива, Бензинска пумпа, Кафе бар Ђоша), да ће због квара на водоводној мрежи, те наглог смањења дотока воде на базену, доћи до прекида […]

Обавјештење за грађане

Обавјештавају се грађани који се снабдијевају водом са ,,старог водовода” (зграда А1, зграда А2, зграда А3, зграда А4, зграда Општине, Дом културе, Кафе бар Калипсо, Самачки хотел, Кафе бар Ћиро, Ресторан Еко Пива, Бензинска пумпа, Кафе бар Ђоша), да ће због квара на водоводној мрежи, те слабијег дотока воде на базену, доћи до прекида у […]

Обавјештење за грађане

Због ванредне околности (наглог опадања нивоа воде у базену) били смо принуђени да обуставимо редовно водоснабдевање насеља. Молимо све кориснике да до детекције и отклањања квара на водоводу обезбиједе резервне залихе воде. Хвала на разумијевању.            

Обавјештење за грађане

Обвјештавају се грађани, да ће због отклањања квара на водоводу доћи до прекида у водоснабдијевању дана 22.09.2023. године у периоду од 09.30 часова до отклањања квара, како би се омогућило редовно водоснабдијевање корисника у наредном периоду. Хвала на разумијевању.            

Обавјештење за грађане

Због ненамјенског и нерационалног коришћења воде угрожено је редовно водоснабдијевање насеља. Услед тога, принуђени смо да дана 26.07.2023. године у периоду од 00.00. часова до 06.00. часова обуставимо редовно водоснабдијевање насеља како би се омогућило пуњење базена. Како водоснабдијевање насеља не би било угрожено молимо све кориснике да воду не користе у друге сврхе изузев […]

Обавјештење за грађане

Због квара на водоводној мрежи који је детектован у трупу магистралног пута М3, на дионици Никшић – Плужине, долазиће до повременог прекида у водоснабдијевању зграда Маџарски крај 1, 2 и 3, као и породичних кућа у Маџарском крају, како би се обезбиједио оптималан ниво воде у хлорној станици (базену), те уредно водоснабдијевање остатка насеља. Наиме, […]

Обавјештење за грађане

Важно обавјештење! Обавјештавају се грађани који се снабдијевају водом са ,,старог водовода” (зграда А1, зграда А2, зграда А3, зграда А4, зграда Општине, Дом културе, Кафе бар Калипсо, Самачки хотел, Кафе бар Ћиро, Ресторан Еко Пива, Бензинска пумпа, Кафе бар Ђоша), да ће због квара на водоводној мрежи (Ћачки дом), те слабијег дотока воде на базену […]

Обавјештење за грађане

Због нерационалне потрошње воде (пуштање воде на баштенским чесмама како исте не би заледиле) угрожено је редовно водоснабдијевање насеља. Услед горе наведеног, принуђени смо да обуставимо водоснабдијевање насеља, дана 06.02.2023. године у периду од 12.00 часова до 15.00 часова, како би се омогућило пуњење базена и редовно водоснабдијевање насеља. Молимо све грађане да воду користе […]